Sửa lỗi Sorry PowerPoint can’t read trên Windows

Sửa lỗi Sorry PowerPoint can’t read trên Windows
Bạn đang cố gắng mở một file PowerPoint vừa được tải xuống từ trên mạng xuống: tuy nhiên quá trình ấy lại công thành công và xuất hiện lỗi Sorry, PowerPoint can’t read. Dù bạn đã đóng thông báo &... Read more

Cách tạo Pass không cho người lạ chỉnh sửa trong file PowerPoint

Cách tạo Pass không cho người lạ chỉnh sửa trong file PowerPoint
Bạn đã chuẩn bị tập tài liệu thuyết trình quan trọng về dự án trong công việc. Hoặc một bài dự thi trong học tập của chính bạn. Vì một số lý do bạn không muốn ai đó vô tình... Read more

Cách đặt mật khẩu File PowerPoint giúp bảo mật

Cách đặt mật khẩu File PowerPoint
Hiện tại, bạn đang chung bị một buổi thuyết trình quan trọng về dự án trong công việc. Hoặc một bài dự thi trong học tập bạn. Vì một số lý do bạn không muốn ai đó có thể xem... Read more