Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Gần đây hệ điều hành Windows 11 của bạn: mỗi khi mở và sử dụng ứng dụng thì Task Manager. Thì bị vô hiệu hoá và xuất hiện thông báo lỗi Task Manager Has Been Disabled by Your Administrator. Dù bạn đã khởi động lại hệ điều hành nhiều lần nhưng tình trạng ấy vẫn diễn ra và không được khắc phuc.Thì trong bài viết hôm nay, Techtricks xin được chia sẻ mọi người cách sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

1. Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11 từ Local Group Policy

Bước 1: Trước tiên, bạn tại mục Search Windows: bạn nhập & chọn gpedit.msc.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Bước 2: Tiếp đến, tại giao diện Local Group Policy: bạn truy cập theo đường dẫn sau:
User Configuration > Administrative Templates > System > Ctrl + Alt + Del Options.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Bước 3: Tiếp theo, tại mục Ctrl + Alt + Del Options: bạn tìm & chọn dòng Remove Task Manager\

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Bước 4: Tiếp đó, giao diện Remove Task Manager xuất hiện: bạn chọn Disable hoặc Not Configured. Cuối cùng, bạn chọn Ok & khởi động lại hệ điều hành để thiết lập tính năng. Cũng như sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11 nhé.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

2. Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11 từ Registry Editor

Bước 1: Đầu tiên, tại công cụ Search Windows: bạn nhập regedit > Chọn Registry Editor.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Bước 2: Kế đến, tại giao diện Registry Editor, bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Bước 3: Kế đó, tại mục System: bạn tìm & bấm chọn dòng DisableTaskMgr. Cuối cùng, tại mục Value data: bạn đổi giá trị thành 0 & nhấn Ok để thiết lập.
Lưu ý: bạn nhớ khởi động lại hệ điều hành trước khi kiểm tra lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11 nhé.

Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

3. Lời kết

Trên đây là quá trình sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11 vô cùng hiệu quả. Techtricks chúc bạn thành công & nếu 2 cách trên không thể khắc phục được tình trạng: thì người dùng cần cân nhắc đến việc cài đặt lại Windows nhé.

Xem thêm:

Related Posts

Trả lời