Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

Microsoft Word là một trong các ứng dụng soạn thảo văn bản phổ biến nhất hiện nay. Để có thể thao tác nhanh một cách hiệu quả thì người dùng cần tốn khá nhiều thời gian để hiểu ứng dụng. Và ngoài ra bạn cần phải nắm bắt các tổ hợp phím của ứng dụng để tiết kiệm thời gian và thao tác nhanh so với kích chuột thông thường. Bạn đang phân vân nên tìm chúng ở đâu? Thì trong bài viết này mình xin chia sẻ đến bạn các tổ hợp phím trong Microsoft Word giúp bạn soạn thảo nhanh hơn nhé.

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

1. Các tổ hợp phím trong Microsoft Word kết hợp với phím Ctrl

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl:

Tổ hợp phím Ctrl + N: Giúp người dùng mở một trang văn bản mới.
Tổ hợp phím Ctrl + O: Giúp người dùng mở file văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + S: Giúp người dùng lưu lại văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + C: Giúp người dùng sao chép văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + X: Giúp người dùng thực hiện lệnh cắt nội dung văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + V: Giúp người dùng dán nội dung văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + F: Giúp người dùng tìm kiếm từ (hoặc cụm từ) trong văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + H: Giúp người dùng mở hộp thoại thay thế từ (hoặc cụm từ) trong văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + P: Giúp người dùng tìm kiếm từ mở cửa sổ thiết lập in ấn .
Tổ hợp phím Ctrl + Z: Giúp người dùng quay lại thao tác trước đó.
Tổ hợp phím Ctrl + Y: Giúp người dùng khôi phục hiện trạng sau khi bạn sử dụng phím tắt Ctrl + Z.
Tổ hợp phím Ctrl + E: Giúp người dùng căn đều 2 bên đoạn văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + L: Giúp người dùng căn lề trái cho văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + R: Giúp người dùng căn lề phải cho văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + M: Giúp người dùng đầu dòng thụt vào 1 đoạn.
Tổ hợp phím Ctrl + T: Giúp người dùng thụt đầu dòng từ đoạn thứ 2 trở đi.
Tổ hợp phím Ctrl + Q: Giúp người dùng xóa nhanh toàn bộ định dạng căn lề của văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + B: Giúp người dùng in đậm chữ (hoặc đoạn) đã bôi đen trong văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + D: Giúp người dùng mở hộp thoại định dạng font chữ.
Tổ hợp phím Ctrl + I: Giúp người dùng in nghiêng đoạn văn bản đã được chọn.
Tổ hợp phím Ctrl + U: Giúp người dùng gạch chân văn bản đã bôi đen.

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl bổ sung:

Tổ hợp phím Ctrl + Mũi tên trái/phải: Giúp người dùng di chuyển qua phải/trái 1 ký tự.
Tổ hợp phím Ctrl + Home: Giúp người dùng lên trên đầu văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + End: Giúp người dùng thao tác Xuống cuối văn bản nhanh.
Tổ hợp phím Ctrl + A: Giúp người dùng chọn và bôi đen nhanh toàn bộ bài viết.
Tổ hợp phím Ctrl + Tab:Giúp người dùng di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại.
Tổ hợp phím Ctrl + Backspace: Giúp người dùng thực hiện xóa một từ phía trước.
Tổ hợp phím Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4: Giúp người dùng đóng cửa sổ hoặc văn bản đang làm việc.

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl + F

Tổ hợp phím Ctrl + F2: Giúp người dùng xem trước khi in.
Tổ hợp phím Ctrl + F3: Giúp người dùng thực hiện cắt một Spike.
Tổ hợp phím Ctrl + F4: Giúp người dùng đóng cửa sổ văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + F5: Giúp người dùng phục hồi kích thước của cửa sổ văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + F6: Giúp người dùng di chuyển đến cửa sổ văn bản kế tiếp.
Tổ hợp phím Ctrl + F7: Giúp người dùng di chuyển trên Menu hệ thống.
Tổ hợp phím Ctrl + F8: Giúp người dùng thay đổi kích thước cửa sổ menu trên hệ thống.
Tổ hợp phím Ctrl + F9: Giúp người dùng chèn thêm một trường trống.
Tổ hợp phím Ctrl + F10: Giúp người dùng thực hiện phóng to cửa sổ văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + F11: Giúp người dùng thực hiện khóa một trường.
Tổ hợp phím Ctrl + F12: Giúp người dùng thực hiện lệnh mở văn bản.

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

2. Các tổ hợp phím trong Microsoft Word kết hợp với phím Shift

Tổ hợp phím Shift :

Tổ hợp phím Shift + mũi tên phải: Giúp người dùng chọn 1 ký tự phía sau.
Tổ hợp phím Shift + mũi tên trái: Giúp người dùng chọn 1 ký tự phía trước.
Tổ hợp phím Shift + mũi tên hướng lên: Giúp người dùng chọn nhanh 1 hàng phía trên.
Tổ hợp phím Shift + mũi tên hướng xuống: Giúp người dùng chọn 1 hàng phía dưới.
Tổ hợp phím Shift + Tab: Giúp người dùng di chuyển đến mục (hoặc nhóm) đã chọn phía trước.
Tổ hợp phím giữ Shift + các phím mũi tên: Giúp người dùng thực hiện chọn nội dung của các ô.

Tổ hợp phím Shift + F:

Tổ hợp phím Shift + F1: Giúp người dùng hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng.
Tổ hợp phím Shift + F2: Giúp người dùng sao chép văn bản.
Tổ hợp phím Shift + F3: Giúp người dùng thực hiện chuyển đổi kiểu ký tự hoa – thành thường.
Tổ hợp phím Shift + F4: Giúp người dùng lặp lại hành động của lệnh Find, Goto.
Tổ hợp phím Shift + F5: Giúp người dùng di chuyển đến vị trí thay đổi mới nhất trong văn bản.
Tổ hợp phím Shift + F6: Giúp người dùng di chuyển đến Panel hoặc Frame liền kề phía trước.
Tổ hợp phím Shift + F7: Giúp người dùng thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa.
Tổ hợp phím trong Microsoft Word Shift + F8: Giúp người dùng thu gọn vùng chọn.
Tổ hợp phím Shift + F9: Giúp người dùng chuyển đổi qua lại giữa đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản.
Tổ hợp phím Shift + F10: Giúp người dùng hiển thị menu chuột phải trên các đối tượng.
Tổ hợp phím Shift + F11: Giúp người dùng di chuyển đến trường liền kề phía trước.
Tổ hợp phím Shift + F12: Giúp người dùng lưu tài liệu.

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

3. Các tổ hợp phím trong Microsoft Word kết hợp với phím ALT

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Alt:

Tổ hợp phím Alt + Spacebar: Giúp người dùng hiển thị menu hệ thống
Tổ hợp phím Alt + Mũi tên xuống: Giúp người dùng hiển thị danh sách của danh sách sổ xuống.
Tổ hợp phím Alt + Home: Giúp người dùng về ô đầu tiên của dòng hiện tại
Tổ hợp phím Alt + End: Giúp người dùng về ô cuối cùng của dòng hiện tại
Tổ hợp phím Alt + Page up: Giúp người dùng về ô đầu tiên của cột
Tổ hợp phím Alt + Page down: Giúp người dùng về ô cuối cùng của cột

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Alt + F:

Tổ hợp phím Alt + F1: Giúp người dùng di chuyển đến trường kế tiếp
Tổ hợp phím Alt + F3: Giúp người dùng tạo một từ tự động cho từ đang chọn
Tổ hợp phím Alt + F4: Giúp người dùng đóng nhanh cửa sổ Word
Tổ hợp phím Alt + F5: Giúp người dùng phục hồi kích thước cửa sổ
Tổ hợp phím Alt + F7: Giúp người dùng tìm lỗi chính tả và ngữ pháp trong văn bản
Tổ hợp phím Alt + F8: Giúp người dùng chạy lệnh macro
Tổ hợp phím Alt + F9: Giúp người dùng chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường
Tổ hợp phím Alt + F10: Giúp người dùng phóng to cửa sổ văn bản Word
Tổ hợp phím Alt + F11: Giúp người dùng hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Alt + Shift + F:

Tổ hợp phím Alt + Shift + F1: Giúp người dùng di chuyển đến trường phía trước
Tổ hợp phím Alt + Shift + F2: Giúp người dùng lưu lại văn bản (giống với phím tắt Ctrl + S)
Tổ hợp phím Alt + Shift + F9: Giúp người dùng chạy lệnh Goto Button hoặc MacroButton từ kết quả của những trường trong văn bản.
Tổ hợp phím trong Microsoft Word Alt + Shift + F11: Giúp người dùng hiện mã lệnh

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

4. Các tổ hợp phím trong Microsoft Word kết hợp với phím Ctrl + Shift

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl + Shift :

Tổ hợp phím Ctrl + Shift + C: Giúp người dùng sao chép toàn bộ định dạng vùng dữ liệu.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + V: Giúp người dùng dán định dạng đã sao chép.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + M: Giúp người dùng xóa định dạng của tổ hợp phím Ctrl + M.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + T: Giúp người dùng xóa định dạng thụt dòng của tổ hợp phím Ctrl+T.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Home: Giúp người dùng lệnh tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại lên đầu văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + End: Giúp người dùng lệnh tạo vùng chọn từ vị trí hiện tại xuống cuối văn bản.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên phải: Giúp người dùng lựa chọn 1 từ phía sau.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên trái: Giúp người dùng lựa chọn 1 từ phía trước.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Tab: Giúp người dùng thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl + Shift +F:

Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F3: Giúp người dùng thực hiện chèn nội dung cho Spike.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F5: Giúp người dùng chỉnh sửa lại bookmark.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F6: Giúp người dùng di chuyển đến cửa sổ văn bản phía trước.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F7: Giúp người dùng cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đã liên kết.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F8: Giúp người dùng thực hiện mở rộng vùng chọn và khối.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F9: Giúp người dùng thực hiện ngắt liên kết đến một trường.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F10: Giúp người dùng thực hiện kích hoạt thanh thước kẻ đối với Word 2007 trở lên.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + F11: Giúp người dùng thực hiện mở khóa một trường.
Tổ hợp phím trong Microsoft Word Ctrl + Shift + F12: Giúp người dùng mở lệnh in.
Tổ hợp phím Ctrl + Shift + (=): Giúp người dùng tạo chỉ số trên. (ví dụ: m3)

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

5. Các tổ hợp phím trong Microsoft Word kết hợp với phím Ctrl + Alt

Tổ hợp phím Ctrl + Alt + F1: Giúp người dùng hiển thị thông tin hệ thống nhanh.
Tổ hợp phím Ctrl + Alt + F2: Giúp người dùng lệnh mở văn bản. (Giống như tổ hợp phím Ctrl + O)

Các tổ hợp phím trong Microsoft Word cần nhớ

6. Lời kết

Trên đây là các tổ hợp phím trong Microsoft Word giúp bạn soạn thảo nhanh hơn nhé. Techtricks những chi tiết hướng dẫn trên có thể hỗ trợ được cho bạn. Nếu bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên chia sẻ giúp mình nhé vì nó sẽ là nền móng phát triển của web sau này.Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Related Posts

Trả lời